ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚಾವಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಚಾವಡಿ

ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಚಾವಡಿಗ್! ಸ್ವಾಗತೊ. ಒವ್ವಾಂಡಲಾ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರಕತೆ ಸುರು ಮಲ್ಪ್‌ಲೆ.


 ಪಾತೆರಕತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿಲು 
ಚಾವಡಿ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಕಾರ್ಯೊನೀತಿಲೆನ ಬಗೆಟ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಸೊಲೆನ ಬಗೆಟ್, ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸೊ ಕಾರ್ಯೊಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಪಾಡುನ ಮೀಚಿಲ್ ಪುಟೊ.
 • ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಲೇಕನೊಲೆಗ್ ಸಂಬಂದಿಸಯಿನ ಪಟ್ಟಾಂಗೊಲೆನ್ ಅವ್ವೇ ಲೇಕನೊದ ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊಡು ಸೇರಾಲೆ.
 • ಅವ್ವೇ ಲೇಕನೊದ ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊಡು ಲೇಕನೊಗು ಸೇರಾಯರ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿದ ಬಗೆಟ್ ಅಯಿತ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ ಆವೊಡಾಪುನ ಬೇಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಬರೆದ್ ದೀಡ್‍ಲೆ.
 • ಇತ್ತೇ ಇಪ್ಪುನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆನ್ ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಗಲಸ್‍ಲೆ. ಪೊಸ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‍ಲೆನ್ ಸೇರಾಪುನೆಡ್ದ್ ದುಂಬು ಒರೊ ನಾಡ್‍ದ್ ತೂಲೆ.
 • ಇಸೇಸೊ ಪುಟೊಲೆನ್ ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಗಲಸ್‍ಲೆ.
 • ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪಾಲಿಸಿಲೆನ್ (ಕಾರ್ಯೊನೀತಿಲೆನ್)‌ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡ್ದ್ ಚಿತ್ರೊಗಾತ್ರೊ ಇಪ್ಪುನ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಲೆನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆನ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ನಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ದುಂಬುಗು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆವೊನ್ಲೆ.

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಬೇತೆ ಪಾತೆರ

« ಪತ್ರಾಗಾರೊ, no archives yet (create)

CIS-A2K announcing Community Collaborations program

Please feel free to translate this into your preferred language.

Dear Wikimedians,

Exciting news from A2K! We're thrilled to announce that CIS-A2K is now seeking proposals for collaborative projects and activities to advance Indic Wikimedia projects. If you've got some interesting ideas and are keen on co-organizing projects or activities with A2K, we'd love to hear from you.

Check out all the details about requirements, process, timelines, and proposal drafting guidelines right here.

We're looking forward to seeing your proposals and collaborating to boost Indic Wikimedia projects and contribute even more to the open knowledge movement.

Regards MediaWiki message delivery (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೯:೫೫, ೧೮ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೨೪ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

Request for Bot: CampWiz Bot

 • Bot Account: CampWiz Bot
 • Bot Operator: Nokib Sarkar (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೦:೧೭, ೧೪ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೪ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 • Flags on other wiki: mrwiki, knwiki, bclwiki
 • Details:This bot is a part of the tool CampWiz which assists organizers of various edit-a-thon to host, manage campaign, evaluate submissions, publish results (As of now, about 40 campaigns were hosted and 8000+ articles were submitted through this tool). One of its sibling tool helps organizers to generate a list of articles which are not present on their wiki based on topic (As of now, 233636+articles in 150+ lists were harvested). One of our main targets was to reduce the security issue and liability along with privacy issue. As such, this tool uses a single bot account to interact with mediawiki which eliminates the need of storing the user's access token on the server. As of now, the bot would perform the following tasks. In order to prevent spamming, all the edits on user talk pages would be done by batch hourly, rather than immediately.
 1. trackingTemplate: This bot would add a template (configured by the campaign organizers) on the talk page of an article if it does not already exist, whenever that article is submitted into a campaign.
 2. notifyEvaluation: This bot would add a message on submitter's talk page if any of his submissions get any evaluation by the judge (including any note that judge left).
 3. notifyNewSubmission (opt-in only): This bot would add a message containing new submission that were added on the talk page of the user who volunterily consented to have updates.
 4. notifyStatistics (opt-in only): This bot would periodically give statistics update about the campaign the user opted-in. (For future reference)

To demonstrate the functionalities, please look at the edits on mrwiki. All the templates that the bot uses should be localized too. These are:

Nokib Sarkar (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೦:೧೭, ೧೪ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೪ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

Discussion

ːː@Nokib Sarkar thank you so much --BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೬:೫೧, ೧೪ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೪ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

@BHARATHESHA ALASANDEMAJALU Do I have to show some test edit or directly apply for bot flag? Do you have any template like {{Feminism and Folklore 2024}} (or other suitable template) so that I can tag all the articles with it? Nokib Sarkar (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೯:೦೬, ೧೪ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೪ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
Ok, got {{ಸ್ತ್ರೀವಾದೊ ಬುಕ್ಕೊ ಜಾನಪದೊ 2024 ಲೇಕನೊ}}. Nokib Sarkar (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೯:೧೩, ೧೪ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೪ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
@BHARATHESHA ALASANDEMAJALU Test edits  Done. Have a look at here Nokib Sarkar (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೧೦, ೧೪ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೪ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

@Nokib Sarkar: How this work. By automatically or manually. can you explain. thanks for advance. ChiK (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೭:೨೮, ೧೫ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೪ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

@ChiK: It would run automatically every hour Nokib Sarkar (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೮:೫೫, ೧೫ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೪ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

ಒಪ್ಪಿಗೆ (support)

 1. --BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೬:೫೧, ೧೪ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೪ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 2. --Yakshitha (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೮:೨೮, ೧೪ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೪ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 3. ChiK (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೭:೨೫, ೧೫ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೪ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 4. Support ಒಪ್ಪಿಗೆ -ಪವನಜ ಯು. ಬಿ. (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೧೫, ೧೫ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೪ (IST)[ಉತ್ತರೊ]